БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ COVID-19

30.08.2021 г.

„МБАЛ – Елин Пелин “ ЕООД отново се включва в борбата с COVID-19 и има нужда от допълнителни  средства.
Молим за Вашата съпричастност според възможностите Ви.
Нека заедно да преодолеем  тази опасност без цената на отнети човешки животи.

 

МБАЛ – ЕЛИН ПЕЛИН “ ЕООД  ИМА СЛЕДНИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ :
  
                    IBAN – BG 86UNCR96601037864600
                    BIC- UNCRBGSF-УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

 

 

ДАРИТЕЛИ – виж тук

 “ МБАЛ – Елин Пелин “ ЕООД се включва в борбата с COVID -19, но  има нужда от средства .

           Лекарите,сестрите и санитарите  са готови да работят ,но има належаща необходимост от защитни средства и консумативи.

Спешно трябва да бъдат набавени хирургични маски , маски с висока степен на защита като FFP2  и FFP3 , еднократно защитни шлемове и очила ,дезинфектанти и еднократно постелъчно бельо за болните и мобилен рентгенов апарат –кугел за нуждите на Вътрешно отделение и др. апаратура .

         Молим за Вашата съпричастност според възможностите Ви.

         Нека заедно преодолеем , тази опасност без цената на отнети човешки животи и недостиг на здравни медицински работници .

 

“МБАЛ-ЕЛИН ПЕЛИН”ЕООД ИМА СЛЕДНИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ :

         

         IBAN-      BG86UNCR96601037864600

         BIC – UNCRBGSF   – УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК

 

МБАЛ Елин Пелин, гр. Елин Пелин е един от одобрените 106 кандидата, на които ще им бъде отпусната финансова подкрепа в борбата срещу Covid-19

 

01.04.2021 г.

Днес искаме да изкажем своята благодарност към следните фирми :
ОБЕРОН С. РАВНО ПОЛЕ, 

Т- МАРКЕТ – Гр. ЕЛИН ПЕЛИН 

РАМАНИ – Гр. ЕЛИН ПЕЛИН 

БОНИКО – Гр. ЕЛИН ПЕЛИН 

ДМ -България 

Г-н ИВАН ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
 за направеното дарения за нуждите на Ковид сектора към Вътрешно отделение на „МБАЛ-Елин Пелин ” ЕООД и персонала на болницата.

С тази благородна инициатива, Вие не само ще подпомогнете и облекчите работата на медиците, а им показвате , че не са сами в този труден момент за страната ни и ги подкрепяте в борбата с COVID 19.

От името на ръководството  и екипа на болницата пожелаваме на Вас и семействата Ви много здраве, защото здравето е безценно за всички.