БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ COVID-19

ДАРИТЕЛИ – виж тук

 “ МБАЛ – Елин Пелин “ ЕООД се включва в борбата с COVID -19, но  има нужда от средства .

           Лекарите,сестрите и санитарите  са готови да работят ,но има належаща необходимост от защитни средства и консумативи.

Спешно трябва да бъдат набавени хирургични маски , маски с висока степен на защита като FFP2  и FFP3 , еднократно защитни шлемове и очила ,дезинфектанти и еднократно постелъчно бельо за болните и мобилен рентгенов апарат –кугел за нуждите на Вътрешно отделение и др. апаратура .

         Молим за Вашата съпричастност според възможностите Ви.

         Нека заедно преодолеем , тази опасност без цената на отнети човешки животи и недостиг на здравни медицински работници .

 

“МБАЛ-ЕЛИН ПЕЛИН”ЕООД ИМА СЛЕДНИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ :

         

         IBAN-      BG86UNCR96601037864600

         BIC – UNCRBGSF   – УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК

 

МБАЛ Елин Пелин, гр. Елин Пелин е един от одобрените 106 кандидата, на които ще им бъде отпусната финансова подкрепа в борбата срещу Covid-19