Връщане към За болницата

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

  1. Политика за защита на лични данни
  2. Информация за контакти:
    В случай че имате въпроси във връзка с обработването на Вашите лични данни или желаете да упражните съответните Ви права, можете да се обърнете към:Иван Костадинов – Длъжностно лице по защита на данните, тел. 0887-648-639; e-mail: dpo.consult@yahoo.com.
  3. Уведомление пациенти
  4. Заявление за упражняване на права