Информация

ИнформацияИнформацияИнформацияИнформация

Конкурси

Многопрофилна болница за активно лечение „МБАЛ –Eлин Пелин” ЕООД ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжностите: “Началник отделение” в следните структури на „МБАЛ –Елин Пелин ” ЕООД: „Вътрешно  отделение“ „Неврологично отделение“ „Физиотерапия и рехабилитация“ „Детско отделение“ „Отделение по образна диагностика“ „Клинична лаборатория“ за срок от 3 години. [important] Обява [/important]     Многопрофилна болница за активно лечение „МБАЛ …

Клинични пътеки

Клинични пътекиКлинични пътекиКлинични пътеки

Платени услуги

Платени услугиПлатени услугиПлатени услугиПлатени услуги

За пациента

Съгласно чл. 109, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване – здравно неосигуреното лице заплаща оказаната медицинска помощ до датата на възстановяване на здравноосигурителните си права, с изключение на неосигурените жени, на които са оказани акушерски грижи. Сумата заплатена за ден болничен престой се определя от цената на съответната клинична пътека, разделена на минималния болничен …