Връщане към Информация

Конкурси

Многопрофилна болница за активно лечение „МБАЛ –Eлин Пелин” ЕООД

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжностите: “Началник отделение” в следните структури на „МБАЛ –Елин Пелин ” ЕООД:

 • „Вътрешно  отделение“
 • „Неврологично отделение“
 • „Физиотерапия и рехабилитация“
 • „Детско отделение“
 • „Отделение по образна диагностика“
 • „Клинична лаборатория“

за срок от 3 години.

[important]

Обява

[/important]

 


 

Многопрофилна болница за активно лечение „МБАЛ –Eлин Пелин“ ЕООД

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжностите:

 1. „Главна медицинска сестра“
 2. „Старша медицинска сестра“ в следните структури на „МБАЛ –Елин Пелин ” ЕООД:
  • „Консултативно-диагностичен блок“
  • „Вътрешно отделение“
  • „Неврологично отделение“
  • „Детско отделение“
  • „Физиотерапия и Рехабилитация“
 3. “Старши лаборант“ в следните структури на „МБАЛ –Елин Пелин ” ЕООД:
  • Клинична лаборатория
  • Отделение по образна диагностика

 

[important]

Обява

[/important]