Контакти

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЕЛИН ПЕЛИН” ЕООД

2100 гр.Елин Пелин

ул.”Здравец” №15

Управител: 0725/ 601 52

Гл. счетоводител: 0725/ 601 56

Главна мед. сестра: 0725/ 601 54

Централа: 0725/ 601 53

e-mail:mbal_elin_pelin@abv.bg