Връщане към Структура

Диагностично-консултативен блок

Диагностично-консултативен блокДиагностично-консултативен блок

Клинична лаборатория

Клинична лаборатория предлага значителен списък от показатели за целите на диагностиката и проследяване лечението на различни болестни състояния. 100% от лекуваните в болнични условия пациенти се изследват в клинична лаборатория. Извършват се следните групи изследвания: – Хематологични; – Кръвосъсирване и фибринолиза; – Клинично-химични; – Урина; – Ликворна диагностика; – Високоспециализирани изследвания; – Вирусологични, серологични и …

Отделение по образна диагностика

Уважаеми пациенти, поради спазване на противоепидемичните мерки и с цел недопускане на смесване на потоците на Ковид болни и болни с други диагнози, работното време на Отделение по Образна диагностика към “ МБАЛ – Елин Пелин “ ЕООД е: – от 09,00ч. до 11,00 ч. – за пациенти с COVID – 19 – през останалото …