Връщане към Структура

Диагностично-консултативен блок

Диагностично-консултативен блокДиагностично-консултативен блок

Клинична лаборатория

Клинична лаборатория предлага значителен списък от показатели за целите на диагностиката и проследяване лечението на различни болестни състояния. 100% от лекуваните в болнични условия пациенти се изследват в клинична лаборатория. Извършват се следните групи изследвания: – Хематологични; – Кръвосъсирване и фибринолиза; – Клинично-химични; – Урина; – Ликворна диагностика; – Високоспециализирани изследвания; – Вирусологични, серологични и …

Отделение по образна диагностика

Отделението извършва: -Конвенционални рентгенови изследвания; -Ехографска и доплерова диагностика на коремни и сърдечно-съдови заболявания. -компютърно –томографско изследване/СКЕНЕР/ В отделението работят специалисти с доказани възможности и квалификация. Обслужват се пациенти от община Елин Пелин и от други населени места по желание на пациента. Отделението по образна диагностика е с ПЪРВО ниво на компетентност в изпълнение на …