Връщане към Диагностично-консултативен блок

Отделение по образна диагностика

Отделението извършва:
-Конвенционални рентгенови изследвания;

-Ехографска и доплерова диагностика на коремни и сърдечно-съдови заболявания.
-компютърно –томографско изследване/СКЕНЕР/
В отделението работят специалисти с доказани възможности и квалификация.
Обслужват се пациенти от община Елин Пелин и от други населени места по желание на пациента.
Отделението по образна диагностика е с ПЪРВО ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Образна диагностика”.

Началник отделение – д-р Валентин ИЛЧЕВ
тел.: 0725/ 601 53, вътр. 251, 252

GSM : 0885809356