Връщане към Стационарен блок

Вътрешно отделение

Разполага с 30 легла и интензивен сектор.
Отделението оказва специализирана болнична помощ на здравно осигурените лица от района, както и на граждани, които сами финансират лечението си.
Лекуват се заболявания на сърдечно-съдовата система, сърдечно-съдови декомпенсации, белодробни заболявания, заболявания на храносмилателната система, ендокринни заболявания.

Отделението е оборудвано с нов ехокардиограф.

Вътрешно отделение е с ВТОРО ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Вътрешни болести”.

 

Началник отделение –
д-р Лидия ЦАРСКА – GSM: 0889634813

Има придобити специалности по вътрешни болести и кардиология.
Ординатор –
Д-р Бранимир БОРИСОВ – GSM: 0884905467