Category: frontPage

Доставка на медикаменти, антибиотици, лабораторни реактиви, медицински консумативи

Документи за кандидатстване по обществена поръчка с предмет „Доставка на медикаменти, антибиотици, лабораторни реактиви, медицински консумативи“ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Доставка на медикаменти, антибиотици, лабораторни реактиви, медицински консумативи“   Решение Обявление   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ  НА ОФЕРТИ: Дата: 15/07/2014 Час:   16:00

Доставка на хранителни продукти за нуждите на болнична кухня на МБАЛ Елин Пелин ЕООД

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „ Доставка на хранителни продукти за нуждите на болнична кухня на МБАЛ Елин Пелин ЕООД” в гр.Елин Пелин, ул. „Здравец” №15 Заповед

Доставка на хранителни продукти

Доставка на необходимите количества хранителни продукти за нуждите на МБАЛ – Елин Пелин.

Доставка на хранителни продукти