Връщане към За болницата

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Политика на лечебното заведение за обработка и защина на личните данни – виж тук