Конкурси

Многопрофилна болница за активно лечение „МБАЛ –Eлин Пелин” ЕООД
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжностите: “Началник отделение” в следните структури на „МБАЛ –Елин Пелин ” ЕООД:

„Вътрешно отделение“
„Неврологично отделение“
„Физиотерапия и рехабилитация“
„Детско отделение“
„Отделение по образна диагностика“
„Клинична лаборатория“
за срок от 3 години. 

 

Многопрофилна болница за активно лечение „МБАЛ –Eлин Пелин“ ЕООД
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжностите:

„Главна медицинска сестра“
„Старша медицинска сестра“ в следните структури на „МБАЛ –Елин Пелин ” ЕООД:
„Консултативно-диагностичен блок“
„Вътрешно отделение“
„Неврологично отделение“
„Детско отделение“
„Физиотерапия и Рехабилитация“
“Старши лаборант“ в следните структури на „МБАЛ –Елин Пелин ” ЕООД:
Клинична лаборатория
Отделение по образна диагностика