Състои се от:
– Икономическо и информационно звено
– Администрация;
– Счетоводство;
– Канцелария

Звеното е оборудвано с компютри и програми за изпълнение на всички задачи, касаещи финансови и медицински отчети и анализи.
Изградена е информационна система за цялото болнично заведение.
Дейността е изцяло аналитична и създава възможности за ежедневен контрол по разходи за лечението на болните, а така също и за функциониране на болницата.

Помощно обслужващи звена:
Кухненски блок;
Паро-котелна станция;
Санитарен транспорт;
Стерилизационна.

Управител – Д-р Мая ЛУКАНОВА – тел.: 0725/ 601 52
Гл. счетоводител – Йонка МИЛАНОВА – тел.: 0725/ 601 56
Главна мед. сестра – Цветанка ГЕОРГИЕВА – тел.: 0725/ 601 54

glaven schetovoditel  registratura  tehnicheski sekretar