Отделение по образна диагностика

Уважаеми пациенти,
поради спазване на противоепидемичните мерки и с цел недопускане на смесване на потоците на Ковид болни и болни с други диагнози, работното време на Отделение по Образна диагностика към “МБАЛ – Елин Пелин“ ЕООД е:
– от 09,00ч. до 11,00 ч. – за пациенти с COVID – 19
– през останалото време – за пациенти с други диагнози

Отделението извършва:
- Конвенционални рентгенови изследвания;

- Ехографска и доплерова диагностика на коремни и сърдечно-съдови заболявания.
- компютърно –томографско изследване/СКЕНЕР/

В отделението работят специалисти с доказани възможности и квалификация.
Обслужват се пациенти от община Елин Пелин и от други населени места по желание на пациента.
Отделението по образна диагностика е с ПЪРВО ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Образна диагностика”.

Началник отделение – д-р Валентин ИЛЧЕВ
тел.: 0725/ 601 53, вътр. 251, 252

GSM : 0885809356

 

Клинична лаборатория

Клинична лаборатория предлага значителен списък от показатели за целите на диагностиката и проследяване лечението на различни болестни състояния. 100% от лекуваните в болнични условия пациенти се изследват в клинична лаборатория.

Извършват се следните групи изследвания:

  • Хематологични;
  • Кръвосъсирване и фибринолиза;
  • Клинично-химични;
  • Урина;
  • Ликворна диагностика;
  • Високоспециализирани изследвания;
  • Вирусологични, серологични и други изследвания.

Стремежът е да се работи по правилата за добра лабораторна практика, за поддържане високо качество и надеждност на извършваните изследвания.

Клинична лаборатория е с ВТОРО ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Клинична лаборатория”

Началник лаборатория – д-р Кирилка Райкова - GSM:0884041936