Отпусната финансова подкрепа в борбата срещу Covid-19

МБАЛ Елин Пелин, гр. Елин Пелин е един от одобрените 106 кандидата, на които ще им бъде отпусната финансова подкрепа в борбата срещу Covid-19

Българският дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България обединиха усилия за създаването на дарителски фонд „Обединени срещу Covid-19” за подпомагане на лечебни заведения и общности в нужда в цялата страна по време на кризата с коронавируса.

За две седмици от стартирането на кампанията са подадени 693 проекта, като ще бъдат финансирани 106 от тях.

55 болници, 26 други лечебни заведения, 303 неправителствени организации, 110 общини, 100 читалища и др. са сред  кандидатите за финансиране от фонд „Обединени срещу COVID-19“ след второто и последно набиране на проектни предложения.

МБАЛ Елин Пелин, гр. Елин Пелин е сред одобрените, на които ще им бъде отпусната финансова подкрепа в борбата срещу Covid-19, средствата ще бъдат използвани за закупуване на лекарства , медицински консумативи ,дезинфектанти ,бързи тестове  за COVID-19, лични предпазни средства – маски ,ръкавици , еднократни престилки , калцуни , и защитно облекло за медиците на първа линия и персонала на „ МБАЛ – Елин Пелин „ ЕООД .