Благотворителност COVID19

30.08.2021 г.

„МБАЛ – Елин Пелин “ ЕООД отново се включва в борбата с COVID-19 и има нужда от допълнителни  средства.
Молим за Вашата съпричастност според възможностите Ви.
Нека заедно да преодолеем  тази опасност без цената на отнети човешки животи.

МБАЛ – ЕЛИН ПЕЛИН “ ЕООД  ИМА СЛЕДНИТЕ БАНКОВИ СМЕТКИ :


IBAN – BG 86UNCR96601037864600
BICUNCRBGSF-УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Лекарите,сестрите и санитарите  са готови да работят ,но има належаща необходимост от защитни средства и консумативи.

Спешно трябва да бъдат набавени хирургични маски , маски с висока степен на защита като FFP2  и FFP3 , еднократно защитни шлемове и очила ,дезинфектанти и еднократно постелъчно бельо за болните и мобилен рентгенов апарат –кугел за нуждите на Вътрешно отделение и др. апаратура .

 

01.04.2021 г.

Днес искаме да изкажем своята благодарност към следните фирми:

ОБЕРОН С. РАВНО ПОЛЕ, 

Т- МАРКЕТ – Гр. ЕЛИН ПЕЛИН 

РАМАНИ – Гр. ЕЛИН ПЕЛИН 

БОНИКО – Гр. ЕЛИН ПЕЛИН 

ДМ -България 

Г-н ИВАН ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ за направеното дарения за нуждите на Ковид сектора към Вътрешно отделение на „МБАЛ-Елин Пелин ” ЕООД и персонала на болницата.

С тази благородна инициатива, Вие не само ще подпомогнете и облекчите работата на медиците, а им показвате , че не са сами в този труден момент за страната ни и ги подкрепяте в борбата с COVID 19.

От името на ръководството  и екипа на болницата пожелаваме на Вас и семействата Ви много здраве, защото здравето е безценно за всички.