Обучителен семинар за лични лекари и медицински персонал

На 04.11.2022 г. в сградата на общинската болница МБАЛ Елин Пелин се проведе обучителен семинар на РЗИ - Софийска област за лични лекари и медицински персонал. На обучителния семинар, който се състоя в град Елин Пелин, присъстваха над 20 лекари от Софийска област.

Водещ на семинара бе д-р Евгeния Радивоева, главен инспектор в Дирекция НЗБ на РЗИ – Софийска област. В обучението бяха представeни темите:

  • Ваксинопрофилактиката на сезонния грип.
  • Елиминация на морбили и рубеола.
  • Рак на маточната шийка – ролята на редовните профилактични прегледи.

Поради значимостта си грипът се намира под контрола на СЗО. Това се дължи на нуждата от взаимна обмяна на епидемиологична информация за налични епидемични огнища, циркулация на серотипове (щамове) и прилагането на нововъведени ваксини. Това наблюдение над грипа се нарича сентинелно наблюдение. В него участват лекари от всички страни. Важно е да се знае, че здравните работници са най-достоверният източник на информация относно ваксините.

Ваксинацията със сезонната противогрипна ваксина е най-ефективният начин за предотвратяване на грип. Според оценки ваксинирането само срещу сезонен грип в Европейския съюз предотвратява смъртта на 37 000 души всяка година. Ваксинацията срещу грип настоятелно се препоръчва за лицата от рисковите групи: хора в напреднала възраст, бременните жени, деца и възрастни с отслабена имунна система, хора с хронични заболявания като сърдечно-съдова болест, заболявания на белите дробове и дихателните пътища, диабет или заболявания на имунната система, при които е по-вероятно да се развие тежка форма на заболяването. Препоръчително е да се ваксинират лица, живеещи в организирани колективи и специализирани институции (домове за медико-социални грижи, военни поделения, общежития и др.), както и лица, при които има повишен риск от заразяване във връзка с професията им (транспортни работници, служители в армията и полицията, медицински персонал и др.).

Ваксините срещу сезонния грип предпазват от тежко боледуване, от последващите усложнения и летален край. Високите нива на противогрипна ваксинация създават колективен имунитет и ограничават вирусната трансмисия и епидемичния процес.

Във втората тема на семинара бяха обсъдени подходите за елиминация на заболяванията морбили и рубеола и се стигна до заключението, че единствената защита срещу двете болести е ВАКСИНАЦИЯТА. Ваксината MMR (морбили, паротит и рубеола) е комбинирана ваксина, която предпазва от морбили, паротит и рубеола (немска дребна шарка).

Антибиотиците не са ефективни срещу морбили, защото заболяването се причинява от вирус. Въпреки това, антибиотиците често се използват за лечение на усложнения с бактериални инфекции, които могат да се развият поради морбили, като пневмония и ушни инфекции.

Инфекциозните заболявания морбили и рубеола влизат в Задължителния имунизационен календар на Република България (Наредба №15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България, издадена от министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр.45 от 31 май 2005 г., доп. ДВ, бр.108 от 22 декември 2020 г.) под формата на комбинирана ваксина: от XIII-тия месец децата се имунизират с комбинирана ваксина срещу морбили, рубеола и паротит; на 12-годишна възраст се извършва реимунизация срещу морбили и рубеола.

Темата бе представена от експерта от РЗИ - Софийска област д-р Невянка Ракова - началник-отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето" в Дирекция «Обществено здраве».

Информацията за рака на маточната шийка и ролята на редовните профилактични прегледи при неговата диагностика бе представена от д-р Ивка Георгиева, акушер-гинеколог и управител на МБАЛ Ихтиман.

Обучителният семинар бе закрит след провеждане на дискусия по наболелите теми от страна на присъстващите медици. Д-р Мая Луканова, управител на МБАЛ Елин Пелин благодари на всички присъстващи медици за отделеното време и на експертите от РЗИ - Софийска област за добре структурираната и поднесена на участниците в семинара здравна информация.