В „МБАЛ-Елин Пелин“ЕООД беше изграден асансьор по Проект на Министерство на здравеопазването

В „МБАЛ-Елин Пелин“ЕООД беше изграден асансьор по Проект на  Министерство на здравеопазването – бенефициент Община Елин Пелин, съвместно с „МБАЛ-Елин Пелин“ЕООД мерки за справяне с пандемията –  „Асансьор с входно пространство- пристройка към съществуваща поликлиника и диспансер“ 2023г. На 24.01.2024г. мина Комисия по приемане и очакваме в началото на месец февруари да бъде въведен в експоатация. Асансьора ще обслужва пациентите на Вътрешно отделение, а също така и пациенти на Неврологично отделение, нуждаещи се от скенер. По същия проект беше закупен и нов дизелов електрогенератор, който ще бъде монтиран, свързан с всички други енергийни източници и може да бъде използван в аварийни ситуации.

Проектът включва и доставка на медицинска апаратура – по тази точка МЗ пое ангажимента да обяви общ конкурс за апаратите за всички болнични заведения, които участват в проекта и вече започнахме да получаваме и медицинската апаратура, а именно:     

 - Нов мултифункционален ехограф от много висок клас на стойност

111 226,32 лв. Той е с три трансдюсера и дава възможност както за ехографско изследване на сърце и кръвоносни съдове, така и за изследване на целия гастроинтестинален тракт, както и но повърхностни структури – щитовидна, млечна жлеза и др.

- Нов Електрокардиограф, който също е от много висок клас и с големи възможности на стойност 3 036,00 лв.

- Пациентен монитор на стойност 4 368,00 лв

- Високотехнологичен подвижен рентгенов апарат на стойност 202 764,00 лв

Предимствата на тази рентгенова система са няколко. Преди всичко апаратът ускорява диагностиката, като с него се получават бързо висококачествени изображения. Изследванията се получават по-бързо, по-лесна е работата с него при трудноподвижни пациенти. Също така апаратът дава възможност за преглед на всякакви анатомични зони и особено на пациенти в състояние, което налага спешно обслужване.

Новият рентгенов апарат ще влезе в действие след задължителното обучение на рентгенолозите и рентгеновите лаборанти и издаването от АЯР на Лицензия за използване на рентгеновата уредба, за която болницата ще заплати сумата от 2 850,00 лв.. С него ще бъдат обслужвани пациентите от интензивните сектори на отделенията.

- Система за комплексно управление, контрол и обезвреждане на болнични отпадъци чрез микровълново обеззаразяване на стойност 33  276,00 лв.

По проекта се очаква да бъде доставена още апаратура, болнични легла и кислородни бутилки.