Посещение на директора на Фондация „Помощ и подкрепа“, Швейцария в „МБАЛ – Елин Пелин“ ЕООД

На 11.08.2016 г. г-н Гуидо Стоекли, главен оперативен директор на Фондация „Помощ и подкрепа“ към Малтийския орден в Швейцария, посети „МБАЛ – Елин Пелин“ ЕООД.