Посещение на директора на Фондация „Помощ и подкрепа“, Швейцария в „МБАЛ – Елин Пелин“ ЕООД

На 11.08.2016 г. г-н Гуидо Стоекли, главен оперативен директор на Фондация „Помощ и подкрепа“ към Малтийския орден в Швейцария, посети „МБАЛ – Елин Пелин“ ЕООД.

Посещението бе във връзка с направеното през юни дарение от швейцарската фондация от 30 електрически болнични легла, матраци и болнични консумативи. С този благотворителен жест бяха подпомогнати усилията на болничната администрация и персонал да предоставят качествено обслужване в по-добри условия за пациентите си.
Ръководството и екипа на „МБАЛ – Елин Пелин“ ЕООД и представители на Община Елин Пелин посрещнаха госта по български обичай – с хляб и мед, след което г-н Стоекли разгледа болницата и се запозна с дейността и с нуждите й. Визитата е стъпка за затвърждаване на партньорските вазимоотношения между Фондация „Помощ и подкрепа“ и общинската болница.

img 1470922617