Д-р Мая Луканова, отличена и тази година в инициативата на в-к 24 часа „Лекарите, на които вярваме“

Добрите неща се случват на добрите хора. С много труд, с много усилия, но доброто винаги се отплаща по някакъв начин.

На 13 май 2019 г., ръководството на „МБАЛ – ЕЛИН ПЕЛИН“ ЕООД – гр.Елин Пелин получи дарение от Фондация Балканска солидарност /Solidarite Secours Balkans/. Дарението включва нов реанимационен автомобил – линейка, оборудван с носилка и апаратура, два ехографски апарата за 3D и 4D изследвания, друга медицинска техника и консумативи.

Представителите на фондацията бяха водени от г-н Оливие Ловажи – комисар на зона за спешна помощ във Валония, гр. Турне, Белгия.

Г-жа Мая Луканова, управител на „МБАЛ – ЕЛИН ПЕЛИН“ ЕООД, беше изключително благодарна за направеното дарение от страна на европейската фондация и сподели колко жизнено необходима е тази апаратура за безпроблемната работа на лекарите и медицинския персонал в болницата.

Община Елин Пелин благодари на г-жа Мая Луканова и нейния екип за високия професионализъм и неспирна работа за отдадеността , с която работят всекидневно, за да се осигури добруването и качеството на здравно обслужване на всички жители в общината.