Клинична лаборатория

Клинична лаборатория предлага значителен списък от показатели за целите на диагностиката и проследяване лечението на различни болестни състояния. 100% от лекуваните в болнични условия пациенти се изследват в клинична лаборатория.

Извършват се следните групи изследвания:

  • Хематологични;
  • Кръвосъсирване и фибринолиза;
  • Клинично-химични;
  • Урина;
  • Ликворна диагностика;
  • Високоспециализирани изследвания;
  • Вирусологични, серологични и други изследвания.

Стремежът е да се работи по правилата за добра лабораторна практика, за поддържане високо качество и надеждност на извършваните изследвания.

Клинична лаборатория е с ВТОРО ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Клинична лаборатория”

Началник лаборатория – д-р Кирилка Райкова - GSM:0884041936