Многопрофилна болница за активно лечение

0725/ 601-53

Качествена и достъпна грижа за вашето здраве

насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението

0725/ 601-53

МБАЛ
Елин Пелин

0725/ 601-53