Детско отделение

Многопрофилно отделение, в което се лекуват деца до 18-годишна възраст от заболявания, които не могат да бъдат овладявани в доболничната помощ.
Ежедневие за педиатрите са консултативни прегледи и назначение на лечение на децата, насочети от общопрактикуващи лекари.
Детско отделение е с ПЪРВО ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Педиатрия”

Началник отделение – Д-р Веселина СТОЕВА – GSM: 0884370956

Ординатор – Д-р Валентина МЛАДЕНОВА – GSM: 0884370958